Passer elbil for meg_1.jpg

Passer elbil for meg?

Norge er, med god margin, det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet. En stor del av årsaken til utbredelsen av elbiler her i landet er de gode insentivene for å kjøpe og eie elbil. Det er ingen moms ved kjøp av elbil, ingen engangsavgift, lavere årsavgift, fritak for bompenger, mulighet for gratis offentlig parkering og til å kjøre i kollektivfeltet. På denne siden skal vi guide deg som nå står foran et bil- og verdivalg, til en trygg avgjørelse basert på kunnskap om elbiler, med fordeler og ulemper.

1. Miljøargumentet

Hvorfor har de som styrer i Norge bestemt at vi skal ha disse ordningene med fritak for avgifter for elbiler?

Årsaken til det er at norske myndigheter har som mål å kutte i våre nasjonale klimagassutslipp. Det er noe også mange andre land har som mål. Spørsmålet som oppstår for et land som vil kutte i klimagassutslippene, er hvilken sektor utslippene skal kuttes fra.

Les artikkelen: Lager elbiler mer svevestøv enn vanlige biler?

I mange land er energiforsyning, altså strømproduksjon, en sektor hvor det kan gjøres massive kutt i klimagassutslipp, for eksempel hvis man produserer strøm fra kullkraft. I Norge er 98 prosent av strømproduksjonen allerede fra fornybare kilder fordi vi har så mye vannkraft. Det er derfor én sektor som skiller seg ut når det er snakk om å redusere norske klimautslipp: veitrafikken.

De viktigste utslippskildene til klimagasser i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og annen transport. Utslippene fra veitrafikk økte fram til omkring 2010, stabiliserte seg og har hatt en nedadgående trend siden 2015. Årsaken til nedgangen er økt innblanding av biodrivstoff og økt andel elbiler, i følge Miljødirektoratet.

Ettersom strømproduksjonen i Norge allerede er så godt som utslippsfri, så vil en overgang til elbiler være en svært effektiv måte å kutte klimagassutslipp her i landet. En vanlig elbil som lades med norsk strøm, vil i løpet av bilens levetid spare oss for 20 tonn CO2-utslipp, sammenlignet med en tilsvarende bensinbil.

Fordi elektrifisering av transportsektoren i Norge er et så effektivt klimatiltak, har Stortinget som mål at det fra 2025 ikke lenger skal selges bensin- eller dieselbiler i Norge. For å nå dette målet kreves det en ekstra innsats, en gulrot, for å få bilister til å velge biler som går på strøm.

Det er derfor vi har så sterke insentiver for å få bilister til å velge elektrisk i Norge, og det er fordi vi har så sterke insentiver at vi har så mange elbiler på norske veier.

Last ned gratis e-bok: Din guide til elbil Last ned nå

Er elbiler klima- og miljøvennlige eller ikke?

Det begynner å bli svært godt dokumentert at elbiler utgjør en positiv effekt for både det globale klimaet og for det lokale miljøet, selv om selve produksjonen av elbilen og dens batterier bidrar til høyere klimagassutslipp enn når en vanlig bil produseres.

Det er først og fremst produksjonen av batteripakken som bidrar til de høyere utslippene for elbilen. Bensin- og dieselbilen starter altså livsløpet med et klimaforsprang på elbilene. Men når bilene begynner å rulle på veiene tar elbilen raskt igjen forspranget. I tillegg kan du selv bidra ved å lade smartere.

Les artikkelen: Smartlading reduserer ladekostnadene og bidrar positivt til miljøet 

Teknisk ukeblad skriver om De seks største feilene som fremstiller elbiler som mindre klimavennlige enn de i realiteten er, i denne artikkelen. Den er basert i en rapport utarbeidet av forskere ved et tekniske universitet i Eindhoven i Nederland som tok for seg flere studier om elbilens påvirkning på klima og miljø.

Forurensningen fra bruken av en bensinbil vil i løpet av bilens levetid være 24 tonn CO2. Dersom en elbil kjøres på strøm fra vannkraft, fører det til et CO2-utslipp på kun 0,2 tonn i løpet av bilens livsløp. I Norge er omtrent 98 prosent av strømmen vi produserer fra vannkraft.

Det innebærer at bilene inkludert produksjon vil føre til følgende utslipp:

Bensinbil: 5,5 tonn CO2 (produksjon) + 24 tonn CO2 (bruk) = 29,5 tonn CO2

Elbil på vannkraft: 10,1 tonn CO2 (produksjon) + 0,2 tonn CO2 (bruk) = 10,3 tonn CO2

Dersom du kjører en elbil på norsk vannkraft sparer du altså klimaet for nesten 20 tonn CO2-utslipp i løpet av bilens levetid, sammenlignet med en bensinbil!

Lader du i tillegg smartere når du er ute på veien sparer du både miljøet og din egen lommebok. 

Les artikkelen: Hva er smartlading og hvor mye sparer du?

2. Hvor stor er utbredelsen av elbiler i Norge?

Per 30.september 2021 ruller det over 420.000 rene elbiler på veiene i Norge. Det betyr at nesten 15 prosent av bilene i Norge er rene elbiler. 

Salget av elbiler i Norge har tatt helt av de siste årene. I 2016 utgjorde elbiler 15 prosent av nybilsalget i Norge.  I 2021 er markedsandelen på hele 62,5 prosent av nybilsalget ifølge tall fra Norsk elbilforening. 

Les artikkelen: 33 grunner til å velge elbil 

Sammenlignet med andre land, er de norske elbiltallene skyhøye, men elbilandelen forventes å øke kraftig i verden for øvrig de neste 30 årene.

Antallet personbiler totalt kommer ikke til å øke mye, men antallet elbiler vil øke kraftig på bekostning av diesel- og bensinbiler, fra 3,5 millioner elbiler i 2018 til 169 millioner elbiler i 2050 i OECD-land. Det spår EIA, det amerikanske energidepartementet, i følge Innovasjon Norge. Det forventes en økning i antall elbiler utenfor OECD fra 2,2 millioner til 269 millioner i 2050.

Les artikkelen: Elbiler og vanlige biler: en kostnadssammenligning.

Norsk elbilforening fører statistikk over salget og utbredelsen av elbiler i Norge.  Du kan selv følge med på utviklingen her: Statistikk elbil

3. Elbil, hybrid, bensin eller diesel – hva bør jeg velge?

Valgmulighetene er mange ved kjøp av ny bil, og mange er interesserte i å kjøpe elbil, men er litt skeptiske til ny teknologi som man ikke har kjennskap til fra før.

La oss se hva fordelene med de ulike biltypene er.

Elbil

Elbilens to store fordeler er at de er i mye mindre grad påvirker klimaet og miljøet, de er mye billigere både i innkjøp og drift og de har svært god kjørekomfort på grunn av den mer stillegående og sømløse opplevelsen som den elektriske motoren gir sammenlignet med en forbrenningsmotor.

Dersom vi tar utgangspunkt i en årlig kjørelengde på 15 000 kilometer og en bensinpris på 16 kroner per liter, så vil en bil som bruker en halv liter bensin per mil ha en drivstoffkostnad på 12 000 kroner i året.

Tilsvarende kostnad i strømutgifter for en elbil som kjører like langt og som lades hjemme (slik elbiler for det meste gjør) vil være 2700 kroner. Det utgjør omtrent 20 prosent av drivstoffkostnadene til bensinbilen. 

Om man er avhengig av å hurtiglade elbilen ofte, så vil kostnaden for lading være noe høyere, men for det aller meste vil man klare seg med hjemmelading det meste av tiden. Undersøkelser gjort av Elbilforeningen viser at de fleste elbilister hurtiglader elbilen en gang i måneden eller sjeldnere. Les mer om hva smartlading er og hvor mye du sparer her.

Rekkeviddeangst er et kjent begrep. De som lider mest av denne angsten, er trolig de som ikke kjører elbil selv. Som elbilist oppdager man raskt at man blir kjent med bilen og hvor langt den kan kjøre før den må lades. Moderne elbiler fås med batterier som gir en rekkevidde på alt fra 10 til 50 mil.

Med en god hjemmeladestasjon våkner man til en bil med fulladet batteri hver morgen. Det betyr at den eneste ladingen man vanligvis behøver, er den som foregår i løpet av natten mens bilen står plugget inn.

Dersom man har behov for å kjøre lenger enn et fulladet batteri tillater, har man mulighet til å hurtiglade ved en rekke ladestasjoner rundt i Norge og Europa. Å hurtiglade elbilen tar fra fem minutter til over én time, avhengig av hvor mye strøm man trenger, temperatur og hvilken bilmodell man har. Fortum Charge & Drive er Norges største ladeoperatør med nesten 1500 ladestasjoner i Norge. Få full oversikt over alle ladestasjoner i appen vår. Det finnes over 3000 ladestasjoner totalt og det øker stadig. Her finner du en oversikt over alle sammen. 

Elbiler har dessuten en rekke politisk gitte fordeler i Norge: Man betaler ikke moms eller engangsavgift ved kjøp eller leasing, elbiler skal maksimalt betale 50 prosent av det bensin eller dieselbilister betaler i bompenger i eksisterende bommer, man kan kjøre i kollektivfeltet, parkere gratis på mange kommunale parkeringsplasser, men her er det lokale variasjoner fra kommune til kommune om parkering av elbil er gratis, rabattert eller om man må betale full pris. På enkelte ferger kan man også ta med elbilen gratis, elbilister skal maksimalt betale 50 % av det vanlige bilister gjør på ferjer i Norge. Les mer om elbilfritakene her.

Her kan du lese artikkelen 33 grunner til å velge elbil.

Ladbar hybrid

En ladbar hybrid er en bil som har elektrisk motor med batteri i tillegg til en vanlig motor, enten bensin- eller dieseldrevet. Disse kalles også plug-in hybrid, og de lades med en ladekabel på samme måte som vanlige elbiler. 

I tillegg til økt rekkevidde på grunn av drivstofftanken, så er det en fordel med hybrider at enkelte modeller har hengerfeste. Det er nemlig mangelvare fortsatt en mangel på mange av elbilene som finnes på markedet i dag, men antallet elbiler med hengerfeste er økende, og du er ikke lenger avhengig av å kjøpe en Tesla X. Se liste over alle elbilmodeller som kan ha hengerfeste og skiboks her.

Ulempen med hybrid er at det blir lite plass til batterier i disse bilene. De har derfor en mye kortere elektrisk rekkevidde enn det elbiler har. Dermed ender mange opp med å først og fremst benytte forbrenningsmotoren i stedet for elektrisk fremdrift, og om man i stor grad kjører en hybrid med bensin- eller dieselmotoren, så kan det faktisk være verre for klima og miljø enn å kjøre en ren bensin- eller dieselbil. Årsaken til det er at hybrider som regel er tyngre enn vanlige biler, fordi de har både forbrenningsmotor og elektrisk motor med batteri.

Om du har daglig kjørevei som er kort nok til at bilen kan kjøre disse strekningene på hybridens begrensede batteridrift, så kan hybrid være et godt valg for deg.

Les mer om ladbare hybrider i denne artikkelen.

Bensin- og dieselbiler

Mange føler en trygghet i å kunne fylle drivstoff slik man er vant til ved en bensinstasjon, særlig på grunn av rekkevidden. Men det har to store ulemper: Det er dyrt, og det forurenser mye.

Som nevnt i avsnittet om elbil, er kostnadene for å kjøpe strøm til en elbil mye lavere enn drivstoffkostnadene til en bensin- eller dieselbil. Det er faktisk bare en femtedel av prisen når man lader hjemme. 

Kom i gang med smartlading ved å klikke her.

For noen år siden ble mange anbefalt å kjøpe dieselbil fordi det er bedre for klimaet enn bensinbiler. I dag er det mange som føler seg lurt på grunn av denne anbefalingen, blant annet på grunn av midlertidige dieselforbud som har blitt innført i noen norske byer for å begrense luftforurensningen.

Så hvordan kan dieselbiler forårsake så mye luftforurensing når vi har blitt anbefalt å kjøpe dem fordi de er bedre for klimaet? Årsaken til dette er egentlig ganske enkel: Dieselbiler ER bedre for det globale klimaet enn bensinbiler, men de er verre for det lokale miljøet. Det betyr at en dieselbil har færre klimagassutslipp som påvirker klimaet på jordkloden, men den bidrar til mer forurensing lokalt enn bensinbilen gjør. Derfor er det dieselbilene som må til pers når de lokale utslippene i storbyene skal kuttes.

Om man er opptatt av klima og miljø, så er elbiler det klart beste valget. De har ingen lokale utslipp, og medfører langt færre klimagassutslipp enn bensin- og dieselbiler. Dette gjelder særlig i Norge, der strømmen nesten utelukkende produseres av vannkraft.

Friheten drivstoffet i en bensin- eller dieselbil gir har altså en stor kostnad, både for din personlige økonomi og for planeten du bor på. Men det er ett område hvor bensin- og dieselbilen fortsatt er best, og det er om man ofte trekker henger eller campingvogn. Her er det fortsatt mindre utvalg, dersom du ønsker å kjøpe en elbil.

Det uavhengige nettstedet Dine penger har utviklet en elbilkalkulator, hvor du kan vurdere elbiler, hybridbiler, diesel og bensinbiler opp mot hverandre. 

Last ned gratis e-bok: Din guide til elbil Last ned nå

4. Hva koster det å kjøpe og eie elbil?


Det er en rekke økonomiske fordeler knyttet til å eie elbil sammenlignet med bensin- eller dieselbil. Noen av fordelene kommer av at elbilteknologien gir billigere bilhold, mens andre årsaker er knyttet til politisk bestemte fordeler for elbil

Hva kan jeg spare på elbilfordelene, og hvor lenge varer de?

Elbilen har følgende politisk gitte fordeler:

 • Kjøp av elbil er fritatt engangsavgift og merverdiavgift
 • Gratis parkering på kommunale p-plasser i mange kommuner
 • Gratis passering i de fleste norske bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift (dette krever bombrikke)
 • Adgang til å kjøre i kollektivfeltet
 • Redusert årsavgift
 • Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner
 • 50 % rabatt på firmabilbeskatningen
 • Gratis transport av elbilen på enkelte ferger (du må betale for sjåføren og passasjerene)
 • Statens regulativ gir deg ekstra tillegg i kilometergodtgjørelsen når du kjører elbil

Hvor mye man kan spare på disse fordelene vil variere avhengig av hvordan bilen brukes og om man lader mest hjemme eller ute på veien. 

Les artikkelen: Watt? Må jeg betale per minutt for hurtiglading?

Se våre tilbud på hjemmelading!

EFTAs overvåkingsorgan ESA har gitt norske myndigheter tillatelse til å videreføre fritaket for merverdiavgift ut 2022. Fritak for omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift og gunstige avskrivningsregler gjelder ut 2023. De politisk gitte elbilfordelene kan bli sett på som statsstøtte til bilbransjen, noe som ikke er tillatt i henhold til EUs lovverk.  ESA har sagt seg enige i at elbiler ennå ikke er konkurransedyktige med fossile biler, og at det derfor er behov for støtte til elbilmarkedet. 

Hva koster det å lade elbil hjemme?

Kjøp av drivstoff er en betydelig økonomisk fordel for elbilister. Kostnaden ved å lade en elbil hjemme utgjør omtrent en femtedel av hva det koster å fylle bensintanken.

Les artikkelen: Går strømregningen i taket hvis jeg kjøper elbil?

Ifølge Statistisk sentralbyrå, kjører personbiler i Norge 12 289 kilometer i snitt per år. I tillegg vet vi at en elbil bruker 0,15 - 0,2 kilowatt-timer med strøm per kilometer. Med en pris på omtrent 1 krone for en kilowatt-time med strøm inkludert nettleie og alle avgifter, gir det følgende regnestykke:

12 289 kilometer * 0,2 kilowatt-timer * 1 kroner = 2458 kroner.

2458 kroner er altså årskostnaden for lading av en gjennomsnittlig norsk personbil som lades hjemme.

Last ned gratis ladeguide: Hva bør du tenke på før du bestiller hjemmelader? Last ned nå

Hva koster det å hurtiglade en elbil?

Hurtiglading av elbil koster koster det 3.10 kroner per minutt når man bruker Fortums app eller ladebrikke. Dette gjelder også  ladebrikke fra Elbilforeningen. Det er viktig å følge med på hvem som eier ladestasjonen, da prismodellene er veldig forskjellige. 

Elbilforeningen har laget en oversikt over prisene fra ulike leverandører her. 

Hvor lenge man må hurtiglade, avhenger av hvor stort bilens batteri er. Batteriets størrelse måles i kilowatt-timer (kWh). Du kan kjøpe en brukt Nissan Leaf med 24 kWh batteripakke, mens en Tesla kan leveres med opp til 100 kWh batteri.

Andre forhold som batteriets temperatur og hvor mye strøm som er på batteriet påvirker også ladetiden. Jo mindre strøm det er på det, jo raskere lades det. Om batteriet er temperert vil det også lade raskere enn om det er kaldt.

Ved hurtiglading av elbil på Fortums ladestasjoner betaler man ikke for strømmen man kjøper, man betaler en minuttpris for tilgang til ladestasjonen. En av årsakene til dette er at man ved å ta betalt for minuttpris hindrer kø ved ladestasjonene. Ved betaling per kilowatt-time, vil de siste kilowatt-timene ta lang tid å lade, ettersom bilen lader saktere jo mer strøm det er på batteriet. Ved betaling per minutt vil færre lade bilen helt opp, og dermed frigjøres ladestasjonen raskere, slik at flere får tilgang.

Les artikkelen: Watt? Må jeg betale per minutt for hurtiglading?

Grunnen til det er dyrere å hurtiglade enn å "saktelade", som man gjør når man lader bilen hjemme hos seg selv, er at det er betraktelig mer kostbart å levere den høye effekten som hurtigladerne gir. Mens man hjemme vanligvis lader elbilen med omtrent 2 til 11 kW effekt, gir hurtigladestasjonene en effekt på opp mot 50 kW. Nye lynladere kan gi inntil 35okW, men veldig få biler kan ta i mot en slik effekt. Å tilby så høy effekt er svært kostbart sammenlignet med å legge opp et ladepunkt av den typen man har hjemme.

Hvor mye koster service og reparasjoner på en elbil?

Selv om elbiler inneholder mye moderne teknologi, er det langt færre ting som kan gå i stykker i en elbil enn i en bensin- eller dieselbil. Det skyldes blant annet at det ikke er så mange bevegelige deler i en elbilmotor som i en bensin- eller dieselmotor. 

Dette gjør også at servicekostnadene for en elbil er lavere enn for en sammenlignbar bensin- eller dieselbil.

Vi spurte Brennes Auto i Moss, som forhandler elbilen Nissan Leaf, om forskjellen i servicekostnad på en elbil og en bensinbil.

De sammenlignet en Nissan Leaf og en Nissan Pulsar, to biler av ganske lik størrelse. Gitt samme kjørelengde over fem år, vil servicekostnaden for elbilen være 18 570 kroner, mens det for bensinbilen vil være 26 900 kroner. Det gir en forskjell på 8330 kroner.

Batteritap på elbil

En bekymring mange har før de kjøper elbil, er frykten for at batteriet taper kapasitet og at et batteribytte er kostbart. Dette ser vi at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for. Batteriet på elbilen vil ikke tape kapasitet på samme måte som mobiltelefonen gjør det. Selv om begge er litium-ion-batterier, er elbilens batteri konstruert på en måte som gjør at dette tapet ikke kan sammenlignes med det man ser i mobiltelefonbatterier.

Moderne elbiler har vært på markedet i mange år, og det er ingenting som tyder på at det er behov for å bytte batteriet i løpet av bilens levetid. Ifølge NAF taper batteriet noe kapasitet de første 80 000 kilometerne, før tapet deretter flater ut.

Her kan du lese om erfaringene fra en elbilist som har kjørt 55 000 kilometer uten målbart kapasitetstap på batteriet.

Været og klimaet i Norge er dessuten svært gunstig for elbilbatterier. Batteriene trives ikke i høye temperaturer, og norsk vinter og sommer er dermed godt innenfor elbilbatterienes idealtemperaturer.

5. Elbil i hverdagen

Er det noe jeg må forandre i livet mitt om jeg bytter til elbil, spør du deg kanskje? Trolig får du først og fremst litt bedre klimasamvittighet når du plugger i elbilen for lading heller enn å fylle tanken med fossilt brennstoff.

Les artikkelen: Disse 5 tingene bør du gjøre når du har kjøpt elbil

Samtidig er det nettopp ladingen som også vil være den faktoren som bekymrer deg mest og som gjør at du kan bli nødt til å legge om kjøremønsteret. Rekkeviddeangst nevnes stadig som en stressende faktor, men ifølge elbilveteranene er dette kun en vanesak.

Les artikkelen: Ladebegrepene du må kunne for å være en proff elbileier

For en aktiv familie med litt kjøreavstand til jobb, en tur innom matbutikken på ettermiddagen og kjøring til og fra fritidsaktiviteter, er rekkevidden på dagens elbiler stor sett tilstrekkelig. Det er på de lengre turene du må planlegge mer og tilpasse kjøremønsteret.

Les artikkelen: Snakker vi om hestekrefter i elbil?

Rekkevidden minsker i tett rushtidskjøring og kaldt vær. For å utnytte rekkevidden maksimalt, velger en del elbileiere å kle seg bedre på vinterstid fremfor å kjøre bilvarmen for fullt. For noen går det sport i å tyne mest mulig rekkevidde ut av batteriet uansett årstid.

Les artikkelen: Hvor langt kan du kjøre på elbilens «reservetank»?

Du lærer deg å tilpasse bruken etter batteriets kapasitet, og vil også bli vant med at du må sette av nok tid til lading. Naturlig nok tar det mer enn to minutter å «fylle opp tanken» på en elbil, selv en hurtiglader bruker adskillig mer tid enn en bensinpumpe.

Les artikkelen: Hvor langt kan du kjøre med elbil?

Må jeg kunne lade elbilen hjemme?

Nesten all lading av elbil skjer hjemme. Ifølge elbilforeningen lader 85 prosent av norske elbilister en gang i måneden eller sjeldnere på offentlige hurtigladestasjoner.

Bruksmønsteret for elbiler skiller seg fra det vi ser med bensin- eller dieselbiler. De fleste setter elbilen sin på lading over natten, slik at man kan stå opp til et fulladet batteri som stort sett dekker en hel dags kjøring. Dette er både praktisk, enkelt og billig, sammenlignet med bensin- og dieselbiler.

Les artikkelen: Derfor må elbilister vite forskjellen på kilowatt (kW) og kilowattimer (kWh)

Om man derimot ikke har mulighet til å lade bilen hjemme, vil elbilholdet bli dyrere og mer komplisert, ettersom man blir avhengig av offentlige ladestasjoner. Da går man også glipp av flere av de største fordelene med elbil.

Kom i gang med smart og rask hjemmelading!

Hjemmelading i borettslag

Beboere i borettslag og sameier skal kunne få tilgang til en parkeringsplass med lademulighet. Forutsetningen er at man allerede har rett til å parkere på borettslaget eller sameiers eiendom. Fra 1. januar 2021 ble reglene i borettslag endret, slik at reglene nå er like for borettslag og sameier. Men husk at det skal styrebehandles, og at du kan få avslag, dersom det er saklig grunn for det. Så det anbefales at dette avklares før du går til innkjøp av elbil.

Les mer om hjemmelading i sameier og borettslag hos Huseiernes landsforbund

6. Hvor finnes det ladestasjoner til elbil?

Ladestasjoner til elbil bygges ut i et rasende tempo. Det finnes i skrivende stund i 2021 over 3000 ladestasjoner i Norge. Fortum er den største aktøren. 

Få oversikt over alle ladestasjonene i Charge & Drive-appen her.

For å gardere både andre og seg selv mot ladekø, bør man unngå å lade over 80 prosent.

Når man når rundt 80 prosent fulladet batteri kan bilen strupe hastigheten på hurtigladingen for ikke å skade battericellene, og man risikerer å stå mye lenger på ladestasjonen. For mange kan det lønne seg med to kortere ladestopp, enn ett langt.

Her finner du alle ladestasjoner i ett kart.

Profftips!

Det er bedre å lade når man stopper, enn å stoppe når man må lade. Benytt anledningen til å fylle på litt strøm om du tar deg en hvil på veien. Dette gjør at du unngår både rekkeviddeangsten og angsten for ladekø.

Les mer i artikkelen: Slik unngår du ladeangst

Last ned gratis ladeguide: Hva bør du tenke på før du bestiller hjemmelader? Last ned nå

7. Mulige problemer med elbil

Har elbiler nok rekkevidde?

Rekkevidden på dagens elbiler varierer fra modell til modell. Noen elbiler har en rekkevidde på 10 mil, mens andre kan kjøre 50 mil på én lading. Det gjøres stadig forbedringer innenfor batteriteknologien, og dermed kommer det ofte nye elbiler på markedet med bedre rekkevidde.

NAF utfører jevnlig rekkeviddetester med ulike elbil-modeller. Les om hvor langt du kommer med 25 minutters lading her.

Selv om så få som 1 av 10 elbilister opplever å faktisk kjøre seg «tom» for strøm, kan det være greit å ha noen strømsparetips i bakhodet for å roe ned rekkeviddeangsten.

Når varsellampen lyser og du får beskjed om at det nærmer seg tomt batteri, bør man igangsette noen strømsparende tiltak for å rekke frem til nærmeste ladestasjon.

Noe av det du kan gjøre for å unngå å stoppe på veien er:

 • Bruk heller setevarme enn varmeapparatet.
 • Unngå å kjøre over fartsgrensen
 • Øk hastigheten rolig
 • Skru av aircondition

Les mer i artikkelen: Tåler elbilen at batteriet kjøres tomt?

Elbil som familiebil: Får jeg plass til barnevogn?

Det korte svaret på dette er et rungende JA. De finnes flere gode familiemodeller på markedet, og det kommer stadig flere, slik at du har mange valgmuligheter. 

Finn din favoritt i elbilguiden til NAF her.

De første elbilene som kom til landet var små, lette og litt rare. Noen vil fortsatt huske Think, som var noe så sjelden som et norsk bilmerke produsert på Aurskog. Think var virkelig ingen familiebil hva størrelse angår. Etter hvert dukket flere modelltyper opp, men de var fortsatt nokså små.

Tesla Model S var først ute i segmentet familiebil med meget god bagasjeplass og 5 til 7 seter. Deretter kom Tesla Model X som er enda større. Nå har de andre bilprodusentene også for lengst kommet på banen. 

Les mer om familie-SUVene som innfrir på rekkevidde her. 

Elbil og hengerfeste. Funker det?

Det er foreløpig ikke veldig mange elbiler som kan trekke en tung henger. Dette gjelder i skrivende stund kun Tesla Model X, Audi e-tron 50/ 55 og Mercedes EQC.  Allikevel er det flere elbiler har mulighet for tilhenger uten at man kan trekke tungt. Vi anbefaler å bruke Elbilguiden til NAF og kryss av for hengerfeste. Da får du full oversikt. 

Elbil om vinteren

Alle biler får forkortet rekkevidde på vinteren, både bensin-, diesel- og elbiler. Årsaken til det er først og fremst at det må mer energi til for å holde kupéen varm. For en bensinbil hentes den energien fra bensinen, i en elbil hentes den fra batteriet.

Likevel er det elbilenes rekkevidde på vinterstid som får mest oppmerksomhet. Årsaken til det er trolig at noen elbiler i utgangspunktet har en såpass begrenset rekkevidde at det økte energiforbruket vinterstid merkes bedre. Virkningsgraden for elbilens batteri går dessuten ned når batteriet er kaldt. Det gjør at man kan hente mindre energi ut fra batteriet.

Noen enkle tips for vinterkjøring med elbil:

 • Lad batteriet når det er driftsvarmt. 
 • Forvarm elbilen før du skal kjøre. Det er mest behagelig både for deg og batteriet.
 • Vedlikeholdslad startbatteriet, når det er kaldt i været.

Brann i elbil - en myte som kan avlives

Det er en seiglivet myte at det brenner oftere i elbiler enn i bensin- og dieselbiler. Så seiglivet at faktasjekkerne i Faktisk.no tok saken. De fikk tilsendt tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som viser antall bilbranner i Norge fordelt på drivstofftype.

I perioden 2016–2019 er det registrert 60 elbilbranner, mens det er registrert 2651 branner i bensin- og dieselbiler.

Bensin- og dieselbiler brenner fire–fem ganger oftere enn elbiler, ifølge DSB. Men hvis det først tar fyr i elbilens batteripakke, kan brannen være svært vanskelig å slukke.

Ifølge DSB viser tester av brannfaren i elbil at batterier som knuses i en kollisjon kan føre til brann, mens ytre varmekilder vanskelig vil kunne starte brann i en elbil. DSB understreker også at det ikke er brannfare i elbiler som lades med utstyr som er forskriftsmessig oppført.

Det har ved flere anledninger i norske medier blitt ytret frykt for brann i elbiler mens de lader, og særlig i parkeringsgarasjer. Så lenge man monterer et ladepunkt med en dedikert kurs, jordfeilbryter type b og en ladestasjon, er det ifølge DSB rimelig å anta at elbiler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en høyere risiko for brann sammenliknet med konvensjonelle biler. Fortum tilbyr hjemmeladestasjoner med installasjon og oppgradering av det elektriske anlegget i boligen din for lading av elbil.

− Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, har sjefsingeniør Jostein Grav i DSB uttalt i en artikkel på direktoratets nettsider.

Les hele artikkelen til faktisk.no her. 

Elbil i kollisjon: Er det sikkert?

I tester gjennomført for DSB har kollisjoner med elbil blitt simulert for å undersøke hvordan bilen tar fyr og brenner.

For å undersøke dette ble en elbil sluppet fra 20 meters høyde ned på en betongkloss. Etter syv minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. At elbiler skal eksplodere og ta fyr ved kollisjon, er med andre ord en myte.

DSB påpeker at en kollisjon med slik voldsom kraft dessuten er lite sannsynlig på veiene:

− I testen ble elbilen sluppet ned på en betongkloss. Et slikt scenario, med massive ødeleggelser som resultat, er imidlertid lite sannsynlig. Fordi elbilene har de samme deformasjonssonene som andre biler, vil for eksempel en frontkollisjon absorbere kollisjonsenergien før batteriet blir skadet, sier Grav.

Elbiler får dessuten svært gode skussmål i krasjtester. Teslas Model S og Model X har begge fått toppscore i sikkerhetstester som gjennomføres ved å se hva som skjer med bilene i en kollisjon. Noe av årsaken til dette er ifølge Tesla selv fordi bilene har et lavt tyngdepunkt, ettersom batteripakken er montert på undersiden av bilen.

Må batteriet på en elbil byttes?

Bekymringen, for at elbilens batteri må byttes, ser ut til å være uberettiget. Moderne elbiler har nå vært på markedet i mange år, og det er ingenting som tyder på at det er behov for å bytte bilens batteri. 

Dersom det skulle oppstå en feil på batteriet, er det ikke nødvendig å bytte ut hele batteripakken. Batteripakken er bygget opp av flere moduler, og dersom det skulle oppstå en feil med batteriet, kan enkeltmoduler byttes ut.

Skal du importere en brukt elbil fra en del av verden der det blir veldig varmt, for eksempel deler av det sørlige USA, lønner det seg å først forsikre seg om batteriet er i god stand.

Kan elbilen bli hacket eller få virus?

Elektronikk, data og internett er en så naturlig del av en hvilken som helst bils DNA at det naturlig nok også kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Mange biler kan styres via en app på telefonen din. Dette vil gjøre bilen mer sårbar for hackerangrep. Men elbiler er ikke noe mer sårbar for hacking enn fossilbiler med mye teknologi.

Sikkerhetsekspert Knut Evensen har uttalt til Teknisk ukeblad at de fleste nye høyklassebiler i teorien kan fjernstyres, og at man potensielt kan ta over alt av elektroniske funksjoner. 

Han presiserer at dette ikke er enkelt og krever masse ressurser.

Som et svar på denne sikkerhetsproblematikken oppfordrer mange bilselskaper hackere til å finne sikkerhetshull mot betaling. Men det er verdt å understreke en gang til, at det er ingenting som tilsier at en elbil vil være mer utsatt for hacking enn en bil som bruker diesel eller bensin.

8. Jobb og elbil. Hvilke regler gjelder?

Tidligere fikk du mer i kilometergodtgjørelse for en elbil, men slik er det ikke lenger. Statens sats for kilometergodtgjørelse i 2021 er på kr 4,03 per kjørte kilometer. Denne satsen gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil

Smartepenger.no har laget denne oversikten over gjeldende regelverk: Kjøregodtgjørelse.

Så lenge du fortsatt lader bilen for lavere summer enn du fyller bensin eller diesel for, vil fortjenesten per kjørte kilometer være bedre. I tillegg kommer de kronene du sparer i parkering og bomavgift.

Teknisk Ukeblad regnet i 2017 på kostnadene for bruk av elbil, og konkluderte med at det lønner seg, også dersom de skattemessige fordelene forsvinner. Utregningen baserer seg i at alle fordeler fjernes bortsett fra den største fordelen: null moms. Årsaken er at det foreløpig er bred enighet om å opprettholde momsfritaket. En del partier ønsker høyere avgiftsnivå på de dyreste elbilene.

Elbil er billigst, selv når fordeler forsvinner. Her kan du se regnestykkene.

Dette mener de politiske partiene om elbiler i 2021.

9. Bør jeg kjøpe elbil eller ikke?

Norske myndigheter har kommet med klare anbefalinger til bilkjøperne i Norge. De legger til rette for at den aldrende bilparken skal byttes ut med nyere, eldrevne biler i løpet av få år. Fortsatt tilfredsstiller ikke elbilen alle nordmenns krav til rekkevidde. Utviklingen av nye biltyper blir tilpasset flere ulike behov og går raskt. På sikt vil dette eliminere de vanligste utfordringene. Samtidig er batteriteknologi et felt som beveger seg raskt. Innen kort tid vil rekkeviddeangst være et utdødd begrep.

Selv om alt tyder på at elbil er riktig valg også for deg, bør du gjennomføre en behovsanalyse før du kjøper din første elbil. Mange velger en mykere overgang ved i første omgang å velge en ladbar hybrid.

Under behovsanalysen bør du tenke på: 

 • Sjekk at du kan lade hjemme og/eller på jobb
 • Ladeløsningen: er det mulighet for hurtiglading?
 • Prisen på service og lengde på batterigarantien
 • Varmepumpe, varme i frontrute og rattvarme kan være gull verdt på vinteren
 • Fjernstyringsmuligheter
 • Totalkostnaden inkludert innkjøp, drift og verditap.

Les artikkelen: 33 grunner til å velge elbil

Tilgang på lading er en forutsetning dersom du skal kjøre elbil. I de store byene er det ingen selvfølge at du kan montere en hjemmelader der du bor, og da må du kanskje belage deg på å bruke offentlige ladestasjoner. I borettslag og sameier foregår det nå en kraftig utbygging av ladestasjoner. Dette er en konsekvens av at myndighetene har åpnet for at du kan kreve tilrettelegging for elbillading der du vanligvis parkerer.

Les mer her: Elbileiere får styrket rett til lading i sameie og borettslag

Last ned gratis e-bok: Din guide til elbil Last ned nå

Bør jeg kjøpe eller lease elbil?

Elbiler har hittil vært mer kostbare å lease enn ordinære drivstoffbiler. Årsaken har hovedsakelig vært knyttet til forventet andrehåndsverdi. Det viser seg derimot at elbiler holder seg svært godt i bruktverdi. 2-3 år gamle biler omsettes med normalt eller lavere verditap, sammenlignet med drivstoffbiler.

Les mer om brukte elbiler her: Hva er bruktverdien på elbil?

Leasing gir forutsigbart bilhold, men vil ikke lønne seg på sikt. Du betaler ganske dyrt for å slippe å bekymre deg for verdifall. Så uansett om du velger elbil eller ikke, så er det bedre å eie enn å lease. Det uttaler forbrukerøkonom Magne Gundersen som er programleder i Luksusfellen, til NAF.

− Leasing er litt om å binde renten på lånet. Du kan ikke forvente å tjene på det, men du får ro i sjela. Med så mye som skjer med tanke på teknologiutvikling er det kanskje hakket smartere å lease nå enn noen gang før. Det eliminerer usikkerheten, men du betaler for det. Ved leasing er det garantert at du taper penger. Den usikkerheten du føler på med hva bilen er verdt om tre år, den føler også forhandleren på. De tar betalt i form av økt leie eller høyere kontantinnskudd. Du må ikke tro at leasing er en gratis måte å unngå noe på. Enkelthet har sin pris, sier forbrukerøkonomen.

Dersom du ønsker å vite mer om fordeler og ulemper ved leasing, så klikk deg inn på Forbrukerrådets store guide. 

10. Anmeldelser av elbiler

Det finnes mange aktører som tester biler jevnlig. Dersom du har sett deg ut en spesiell bilmodell allerede, så er Google eller din favorittsøkemotor din venn. Søk på bilmodell og test, så får du opp relevante søk for deg.  Dersom du foretrekker å ha et nettsted som utgangspunkt, kan du besøke et eller flere av disse.

Vil du vite mer om hva Fortum tilbyr elbilister?

 


Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg.