Passer elbil for meg_1.jpg

Passer elbil for meg?

Norge er, med god margin, det landet i verden med flest elbiler sett i forhold til folketallet. En stor del av årsaken til utbredelsen av elbil i Norge er de gode insentivene for å kjøpe og eie elbil her i landet. Det er ingen moms ved kjøp av elbil, ingen engangsavgift, lavere årsavgift, fritak for bompenger, mulighet for gratis offentlig parkering og mulighet til å kjøre i kollektivfeltet. På denne siden skal vi guide deg som nå står foran et bil- og verdivalg, til en trygg avgjørelse basert på kunnskap om elbiler, fordeler og ulemper.

1. Miljøargumentet

Hvorfor har de som styrer i Norge bestemt at vi skal ha disse ordningene med fritak for avgifter for elbiler?

Årsaken til det er at norske myndigheter har som mål å kutte i våre nasjonale klimagassutslipp. Det er noe også mange andre land har som mål. Spørsmålet som oppstår for et land som vil kutte i klimagassutslippene, er hvilken sektor utslippene skal kuttes fra.

Les artikkelen: Lager elbiler mer svevestøv enn vanlige biler?

I mange land er energiforsyning, altså strømproduksjon, en sektor hvor det kan gjøres massive kutt i klimagassutslipp, for eksempel hvis man produserer strøm fra kullkraft. I Norge er 98 prosent av strømproduksjonen allerede fra fornybare kilder fordi vi har så mye vannkraft. Det er derfor én sektor som skiller seg ut når det er snakk om å redusere norske klimautslipp: veitrafikken.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var 18,5 prosent av norske klimagassutslipp i 2016 fra veitrafikk. De eneste sektorene med mer utslipp var industri og bergverk (21,9 prosent) og olje- og gassutvinning (27,9 prosent).

Ettersom strømproduksjonen i Norge allerede er så godt som utslippsfri, så vil en overgang til elbiler være en svært effektiv måte å kutte klimagassutslipp her i landet. En vanlig elbil som lades med norsk strøm, vil i løpet av bilens levetid spare oss for 20 tonn CO2-utslipp, sammenlignet med en tilsvarende bensinbil.

Fordi elektrifisering av transportsektoren i Norge er et så effektivt klimatiltak, har Stortinget som mål at det fra 2025 ikke lenger skal selges bensin- eller dieselbiler i Norge. For å nå dette målet kreves det en ekstra innsats, en gulrot, for å få bilister til å velge biler som går på strøm.

Det er derfor vi har så sterke insentiver for å få bilister til å velge elektrisk i Norge, og det er fordi vi har så sterke insentiver at vi har så mange elbiler på norske veier.

Last ned gratis e-bok: Din guide til elbil Last ned nå

Er elbiler klima- og miljøvennlige eller ikke?

Det begynner å bli svært godt dokumentert at elbiler utgjør en positiv effekt for både det globale klimaet og for det lokale miljøet, selv om selve produksjonen av elbilen og dens batterier bidrar til høyere klimagassutslipp enn når en vanlig bil produseres.

Det har blitt hevdet at sjeldne jordmetaller er brukt i fremstillingen av batteripakker til elbiler. Men verken kobolt eller litium er sjeldne jordmetaller. Cerium er en sjelden jordart og vil kunne ha gode egenskaper innblandet i anodematerialer, men det finnes ifølge Teknisk Ukeblad og artikkelen: Vi ser nærmere på «elbilens skitne hemmeligheter», ingen eksempler på kommersielt tilgjengelige elbilbatterier som bruker cerium.

Analyser gjort av Daimler AG for Mercedes-Benzviser at produksjonen av en elektrisk Mercedes-Benz B-Klasse fører til 10,1 tonn CO2-utslipp, mens produksjonen av en bensindrevet B 180 fører til utslipp på 5,5 tonn CO2. Det er først og fremst produksjonen av batteripakken som bidrar til de høyere utslippene for elbilen.

Bensin- og dieselbilen starter altså livsløpet med et klimaforsprang på elbilene. Men når bilene begynner å rulle på veiene tar elbilen raskt igjen forspranget.

Forurensningen fra bruken av en bensinbil vil i løpet av bilens levetid være 24 tonn CO2. Dersom en elbil kjøres på strøm fra vannkraft, fører det til et CO2-utslipp på kun 0,2 tonn i løpet av bilens livsløp. I Norge er omtrent 98 prosent av strømmen vi produserer fra vannkraft.

Det innebærer at bilene inkludert produksjon vil føre til følgende utslipp:

Bensinbil: 5,5 tonn CO2 (produksjon) + 24 tonn CO2 (bruk) = 29,5 tonn CO2

Elbil på vannkraft: 10,1 tonn CO2 (produksjon) + 0,2 tonn CO2 (bruk) = 10,3 tonn CO2

Dersom du kjører en elbil på norsk vannkraft sparer du altså klimaet for nesten 20 tonn CO2-utslipp i løpet av bilens levetid, sammenlignet med en bensinbil!

2. Hvor stor er utbredelsen av elbiler i Norge?

Ved begynnelsen av 2018 var det omtrent 140 000 rene elbiler i Norge, i tillegg til omtrent 70 000 ladbare hybrider. Totalt er det omtrent 2,6 millioner biler i Norge. Det betyr at litt over 5 prosent av bilene i Norge er rene elbiler.

Les artikkelen: Hvorfor er det så mange elbiler i Norge?

Salget av elbiler i Norge er stadig økende. I 2016 utgjorde elbiler 15 prosent av nybilsalget i Norge, og salget har økt ytterligere. I september 2017 var nesten 30 prosent av nybilsalget elbiler og ett år senere var andelen i Norge på hele 45,3 prosent.

Les artikkelen: Innføring i elbil for nybegynnere.

Sammenlignet med andre land, så er de norske elbiltallene skyhøye. Ved inngangen til 2016 var 0,2 prosent av alle verdens biler elbiler.

Elbilforeningen før statistikk over salget av elbiler i Norden og du kan selv følge med her: Nordisk elbilbarometer

3. Elbil, hybrid, bensin eller diesel – hva bør jeg velge?

Valgmulighetene er mange ved kjøp av ny bil, og mange er interesserte i å kjøpe elbil, men er litt skeptiske til ny teknologi som man ikke har kjennskap til fra før.

La oss se hva fordelene med de ulike biltypene er:

Elbil

Elbilens to store fordeler er at de er i mye mindre grad påvirker klimaet og miljøet, de er mye billigere både i innkjøp og drift og de har svært god kjørekomfort på grunn av den mer stillegående og sømløse opplevelsen som den elektriske motoren gir sammenlignet med en forbrenningsmotor.

Dersom vi tar utgangspunkt i en årlig kjørelengde på 15 000 kilometer og en bensinpris på 16 kroner per liter, så vil en bil som bruker en halv liter bensin per mil ha en drivstoffkostnad på 12 000 kroner i året.

Tilsvarende kostnad i strømutgifter for en elbil som kjører like langt og som lades hjemme (slik elbiler for det meste gjør) vil være 2700 kroner. Det utgjør omtrent 20 prosent av drivstoffkostnadene til bensinbilen. Les mer om hva det koster å lade elbilen hjemme.

Om man er avhengig av å hurtiglade elbilen ofte, så vil kostnaden for lading være noe høyere, men for det aller meste vil man klare seg med hjemmelading det meste av tiden. Undersøkelser gjort av Elbilforeningen viser at de fleste elbilister hurtiglader elbilen en gang i måneden eller sjeldnere.

Rekkeviddeangst er et kjent begrep. De som lider mest av denne angsten, er trolig de som ikke kjører elbil selv. Som elbilist oppdager man raskt at man blir kjent med bilen og hvor langt den kan kjøre før den må lades. Moderne elbiler fås med batterier som gir en rekkevidde på alt fra 10 til 50 mil.

Med en god hjemmeladestasjon våkner man til en bil med fulladet batteri hver morgen. Det betyr at den eneste ladingen man vanligvis behøver, er den som foregår i løpet av natten mens bilen står plugget inn.

Dersom man har behov for å kjøre lenger enn et fulladet batteri tillater, har man mulighet til å hurtiglade ved en rekke ladestasjoner rundt i Norge og Europa. Å hurtiglade elbilen tar fra fem minutter til over én time, avhengig av hvor mye strøm man trenger, temperatur og hvilken bilmodell man har. Fortum Charge & Drive er Norges største ladeoperatør med nesten 1500 ladestasjoner i Norge. Du kan se alle Fortums ladestasjoner her.

Elbiler har dessuten en rekke politisk gitte fordeler i NorgeMan betaler ikke moms eller engangsavgift ved kjøp eller leasing, det er fritak for bomavgift, man kan kjøre i kollektivfeltet, parkere gratis på mange kommunale parkeringsplasser og på enkelte ferger kan man ta med elbilen gratis. Les mer om elbilfritakene her.

En elbil som lades i Norge vil etter 160 000 kjørte kilometer ha spart oss for omtrent 20 tonn CO2-utslipp sammenlignet med en bensinbil. Da er produksjonen av bilen og batteriet inkludert og også senere gjenvinning og resirkulering. I tillegg gir elbilene store fordeler for det lokale miljøet, både fordi de ikke har lokale utslipp og fordi de er mer stillegående, derfor gir elbiler færre støyrelaterte helseplager.

Her kan du lese artikkelen 33 grunner til å velge elbil.

Ladbar hybrid

En ladbar hybrid er en bil som har elektrisk motor med batteri i tillegg til en vanlig motor, enten bensin- eller dieseldrevet. Disse kalles også plug-in hybrid, og de lades med en ladekabel på samme måte som vanlige elbiler. 

I tillegg til økt rekkevidde på grunn av drivstofftanken, så er det en fordel med hybrider at enkelte modeller har hengerfeste. Det er nemlig mangelvare på elbilene som finnes på markedet i dag, med unntak av Tesla Model X og etterhvert et par andre med nok trekkraft.

Ulempen med hybrid er at det blir lite plass til batterier i disse bilene. De har derfor en mye kortere elektrisk rekkevidde enn det elbiler har. Dermed ender mange opp med å først og fremst benytte forbrenningsmotoren i stedet for elektrisk fremdrift, og om man i stor grad kjører en hybrid med bensin- eller dieselmotoren, så kan det faktisk være verre for klima og miljø enn å kjøre en ren bensin- eller dieselbil. Årsaken til det er at hybrider som regel er tyngre enn vanlige biler fordi de har både forbrenningsmotor og elektrisk motor med batteri.

Om du har daglig kjørevei som er kort nok til at bilen kan kjøre disse strekningene på hybridens begrensede batteridrift, så kan hybrid være et godt valg for deg.

Les mer om ladbare hybrider i denne artikkelen.

Bensin- og dieselbiler

Mange føler en trygghet i å kunne fylle drivstoff slik man er vant til ved en bensinstasjon, særlig på grunn av rekkevidden. Men det har to store ulemper: Det er dyrt og det forurenser mye.

Som nevnt i avsnittet om elbil lenger opp, så er kostnadene for å kjøpe strøm til en elbil mye lavere enn drivstoffkostnadene til en bensin- eller dieselbil. Det er faktisk bare en femtedel av prisen når man lader hjemme.

For noen år siden ble mange anbefalt å kjøpe dieselbil fordi det er bedre for klimaet enn bensinbiler. I dag er det mange som føler seg lurt på grunn av denne anbefalingen, blant annet på grunn av midlertidige dieselforbud som har blitt innført i noen norske byer for å begrense luftforurensningen.

Så hvordan kan dieselbiler forårsake så mye luftforurensing når vi har blitt anbefalt å kjøpe dem fordi de er bedre for klimaet? Årsaken til dette er egentlig ganske enkel: Dieselbiler ER bedre for det globale klimaet enn bensinbiler, men de er verre for det lokale miljøet. Det betyr at en dieselbil har færre klimagassutslipp som påvirker klimaet på jordkloden, men den bidrar til mer forurensing lokalt enn bensinbilen gjør. Derfor er det dieselbilene som må til pers når de lokale utslippene i storbyene skal kuttes.

Om man er opptatt av klima og miljø, så er elbiler det klart beste valget. De har ingen lokale utslipp, og medfører langt færre klimagassutslipp enn bensin- og dieselbiler. Dette gjelder særlig i Norge, der strømmen nesten utelukkende produseres av vannkraft.

Friheten drivstoffet i en bensin- eller dieselbil gir har altså en stor kostnad, både for din personlige økonomi og for planeten du bor på. Men det er ett område hvor bensin- og dieselbilen fortsatt er best, og det er om man ofte trekker henger eller campingvogn. Per september 2018 er Tesla Model X og Jaguar I-pace de eneste elbilene på veiene i Norge med mulighet for hengerfeste, men etterspørselen er stor og utvalget blir større.

Last ned gratis e-bok: Din guide til elbil Last ned nå

4. Hva koster det å kjøpe og eie elbil?


Det er en rekke økonomiske fordeler knyttet til å eie elbil sammenlignet med bensin- eller dieselbil. Noen av fordelene kommer av at elbilteknologien gir billigere bilhold, mens andre årsaker er knyttet til politisk bestemte fordeler for elbil

Les artikkelen: Hva koster det å kjøre elbil?

Hva kan jeg spare på elbilfordelene, og hvor lenge varer de?

Elbilen har følgende politisk gitte fordeler:

  • Kjøp av elbil er fritatt engangsavgift og merverdiavgift
  • Gratis parkering på kommunale p-plasser i mange kommuner
  • Gratis passering i de fleste norske bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift (dette krever bombrikke)
  • Adgang til å kjøre i kollektivfeltet
  • Redusert årsavgift (455 kroner i 2018)
  • Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner
  • 50 % rabatt på firmabilbeskatningen
  • Gratis transport av elbilen på enkelte ferger (du må betale for sjåføren og passasjerene)
  • Statens regulativ gir deg ekstra tillegg i kilometergodtgjørelsen når du kjører elbil

Hvor mye man kan spare på disse fordelene vil variere avhengig av hvordan bilen brukes. Strømvippa har intervjuet Rune Pedersen, som sparer 50 000 kroner i året på elbilfordelene. Han pendler 17 mil tur-retur til jobb med to bompasseringer, en strekningsbom og en ferge på veien.

Les artikkelen: Er leasing av elbil også momsfritt?

EFTAs overvåkingsorgan ESA har gitt norske myndigheter tillatelse til å videreføre fritaket for merverdiavgift ut 2020. Fritak for omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift og gunstige avskrivningsregler gjelder ut 2023. De politisk gitte elbilfordelene kan bli sett på som statsstøtte til bilbransjen, noe som ikke er tillatt i henhold til EUs lovverk. Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til å følge EUs konkurranseregelverk.

Hva koster det å lade elbil hjemme?

Kjøp av drivstoff er en betydelig økonomisk fordel for elbilister. Kostnaden ved å lade en elbil hjemme utgjør omtrent en femtedel av hva det koster å fylle bensintanken.

Les artikkelen: Går strømregningen i taket hvis jeg kjøper elbil?

Ifølge Statistisk sentralbyrå, kjører personbiler i Norge 12 289 kilometer i snitt per år. I tillegg vet vi at en elbil bruker 0,15 - 0,2 kilowatt-timer med strøm per kilometer. Med en pris på omtrent 1 krone for en kilowatt-time med strøm inkludert nettleie og alle avgifter, gir det følgende regnestykke:

12 289 kilometer * 0,2 kilowatt-timer * 1 kroner = 2458 kroner.

2458 kroner er altså årskostnaden for lading av en gjennomsnittlig norsk personbil som lades hjemme.

Strømvippa har intervjuet Olav Emil Vatshelle som sparer 40 000 kroner i året på drivstoff til elbil, sammenlignet med da familien hadde én bensin- og én dieselbil. Hans månedlige bilutgifter er nå 3-4000 kroner mindre.

Vatshelle bekrefter det en undersøkelse gjort av Elbilforeningen viser, nemlig at et av de viktigste godene for elbilister er drivstoffbesparelsene.

Last ned gratis ladeguide: Hva bør du tenke på før du bestiller hjemmelader? Last ned nå

Hva koster det å hurtiglade en elbil?

Hurtiglading av elbil koster vanligvis fra 2,50 til 3 kroner per minutt. Ved Fortums hurtigladestasjoner koster det 2,50 kroner per minutt når man bruker Fortums app eller ladebrikke. Dette gjelder både ladebrikke fra Fortum og ladebrikke fra Elbilforeningen. Betaler man med SMS koster det 3 kroner per minutt.

Hvor lenge man må hurtiglade, avhenger av hvor stort bilens batteri er. Batteriets størrelse måles i kilowatt-timer (kWh). Du kan kjøpe en brukt Nissan Leaf med 24 kWh batteripakke, mens en Tesla Model S leveres med opp til 100 kWh batteri.

Andre forhold som batteriets temperatur og hvor mye strøm som er på batteriet påvirker også ladetiden. Jo mindre strøm det er på det, jo raskere lades det. Om batteriet er temperert vil det også lade raskere enn om det er kaldt.

Ved hurtiglading av elbil i Norge betaler man altså ikke for strømmen man kjøper, man betaler en minuttpris for tilgang til ladestasjonen. En av årsakene til dette er at man ved å ta betalt for minuttpris hindrer kø ved ladestasjonene. Ved betaling per kilowatt-time, vil de siste kilowatt-timene ta lang tid å lade, ettersom bilen lader saktere jo mer strøm det er på batteriet. Ved betaling per minutt vil færre lade bilen helt opp, og dermed frigjøres ladestasjonen raskere, slik at flere får tilgang.

Grunnen til det er dyrere å hurtiglade enn å "saktelade", som man gjør når man lader bilen hjemme hos seg selv, er at det er betraktelig mer kostbart å levere den høye effekten som hurtigladerne gir. Mens man hjemme vanligvis lader elbilen med omtrent 2 til 11 kW effekt, gir hurtigladestasjonene en effekt på opp mot 50 kW. Nye lynladere kan gi inntil 35okW, men veldig få biler kan ta i mot en slik effekt. Å tilby så høy effekt er svært kostbart sammenlignet med å legge opp et ladepunkt av den typen man har hjemme.

Hvor mye koster service og reparasjoner på en elbil?

Selv om elbiler inneholder mye moderne teknologi, er det langt færre ting som kan gå i stykker i en elbil enn i en bensin- eller dieselbil. Det skyldes blant annet at det ikke er så mange bevegelige deler i en elbilmotor som i en bensin- eller dieselmotor. 

Dette gjør også at servicekostnadene for en elbil er lavere enn for en sammenlignbar bensin- eller dieselbil.

Vi spurte Brennes Auto i Moss, som forhandler elbilen Nissan Leaf, om forskjellen i servicekostnad på en elbil og en bensinbil.

De sammenlignet en Nissan Leaf og en Nissan Pulsar, to biler av ganske lik størrelse. Gitt samme kjørelengde over fem år, vil servicekostnaden for elbilen være 18 570 kroner, mens det for bensinbilen vil være 26 900 kroner. Det gir en forskjell på 8330 kroner.

Hvordan er bruktverdien på en elbil kontra en drivstoffbil?

Noen er bekymret for at bruktverdien på elbiler skal synke raskere enn for en vanlig bil. Det er først og fremst to årsaker til dette.

Den første årsaken er frykter for at nye elbilmodeller med lenger rekkevidde kommer på markedet, og sender verdien på eldre modeller med kortere rekkevidde ned. Side 3 meldte i november 2017 at to år gamle Nissan Leaf ble solgt på Finn.no til nesten samme pris som da de var nye. Det er altså ingenting som foreløpig tyder på at bruktprisen på elbiler påvirkes av at det kommer nye modeller på markedet, men det er viktig å huske at det i årene fremover stadig vil komme biler med enda lenger rekkevidde. Det er dessuten ganske lang leveringstid på de fleste elbiler i dag. Dette bidrar til å holde bruktverdien høy.

Les artikkelen: Taper elbilbatteriet seg etter 50 000 kilometer?

Den andre bekymringen mange har før de kjøper elbil, er frykten for at batteriet taper kapasitet og at et batteribytte er kostbart. Dette ser vi at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for. Batteriet på elbilen vil ikke tape kapasitet på samme måte som mobiltelefonen gjør det. Selv om begge er litium-ion-batterier, er elbilens batteri konstruert på en måte som gjør at dette tapet ikke kan sammenlignes med det man ser i mobiltelefonbatterier.

Les artikkelen: Hva er bruktverdien på elbil?

Moderne elbiler har vært på markedet i mange år, og det er ingenting som tyder på at det er behov for å bytte batteriet i løpet av bilens levetid. Ifølge NAF taper batteriet noe kapasitet de første 80 000 kilometerne, før tapet deretter flater ut.

Her kan du lese om erfaringene fra en elbilist som har kjørt 55 000 kilometer uten målbart kapasitetstap på batteriet.

Været og klimaet i Norge er dessuten svært gunstig for elbilbatterier. Batteriene trives ikke i høye temperaturer, og norsk vinter og sommer er dermed godt innenfor elbilbatterienes idealtemperaturer.

5. Elbil i hverdagen

Er det noe jeg må forandre i livet mitt om jeg bytter til elbil, spør du deg kanskje? Trolig får du først og fremst litt bedre klimasamvittighet når du plugger i elbilen for lading heller enn å fylle tanken med fossilt brennstoff.

Les artikkelen: Disse 5 tingene bør du gjøre når du har kjøpt elbil

Samtidig er det nettopp ladingen som også vil være den faktoren som bekymrer deg mest og som gjør at du kan bli nødt til å legge om kjøremønsteret. Rekkeviddeangst nevnes stadig som en stressende faktor, men ifølge elbilveteranene er dette kun en vanesak.

For en aktiv familie med litt kjøreavstand til jobb, en tur innom matbutikken på ettermiddagen og kjøring til og fra fritidsaktiviteter, er rekkevidden på dagens elbiler stor sett tilstrekkelig. Det er på de lengre turene du må planlegge mer og tilpasse kjøremønsteret.

Rekkevidden minsker i tett rushtidskjøring og kaldt vær. For å utnytte rekkevidden maksimalt, velger en del elbileiere å kle seg bedre på vinterstid fremfor å kjøre bilvarmen for fullt. For noen går det sport i å tyne mest mulig rekkevidde ut av batteriet uansett årstid.

Les artikkelen: Hvor langt kan du kjøre på elbilens «reservetank»?

Teknisk Ukeblad skrev i 2015 denne artikkelen med tips til hvordan du kan tilpasse kjørestilen for å bedre rekkevidden: Slik la vi om kjøremønsteret og økte rekkevidden på elbilen.

Les artikkelen: Snakker vi om hestekrefter i elbil?

Du lærer deg å tilpasse bruken etter batteriets kapasitet, og vil også bli vant med at du må sette av nok tid til lading. Naturlig nok tar det mer enn to minutter å «fylle opp tanken» på en elbil, selv en hurtiglader bruker adskillig mer tid enn en bensinpumpe.

Les artikkelen: Hvor langt kan du kjøre med elbil?

Må jeg kunne lade elbilen hjemme?

Nesten all lading av elbil skjer hjemme. Ifølge elbilforeningen lader 85 prosent av norske elbilister en gang i måneden eller sjeldnere på offentlige hurtigladestasjoner.

Bruksmønsteret for elbiler skiller seg fra det vi ser med bensin- eller dieselbiler. De fleste setter elbilen sin på lading over natten, slik at man kan stå opp til et fulladet batteri som stort sett dekker en hel dags kjøring. Dette er både praktisk, enkelt og billig, sammenlignet med bensin- og dieselbiler.

Les artikkelen: Derfor må elbilister vite forskjellen på kilowatt (kW) og kilowattimer (kWh)

Om man derimot ikke har mulighet til å lade bilen hjemme, vil elbilholdet bli dyrere og mer komplisert, ettersom man blir avhengig av offentlige ladestasjoner. Da går man også glipp av flere av de største fordelene med elbil.

6. Hvor finnes det ladestasjoner til elbil?

Ladestasjoner til elbil bygges ut i et rasende tempo. Sommeren 2016 hadde Fortum 500 ladestasjoner i Norge, ett år senere var antallet 1000. I skrivende stund (2018) er tallet nesten 1500.

Les artikkelen: Slik unngår du ladeangst

En enkel måte å finne ladestasjoner for elbil er ved å se på Fortums ladekart. Her kan du se alle Fortums ladestasjoner i alle land.

Last ned gratis ladeguide: Hva bør du tenke på før du bestiller hjemmelader? Last ned nå

7. Mulige problemer med elbil

Har elbiler nok rekkevidde?

Rekkevidden på dagens elbiler varierer fra modell til modell. Noen elbiler har en rekkevidde på 10 mil, mens andre kan kjøre 50 mil på én lading. Det gjøres stadig forbedringer innenfor batteriteknologien, og dermed kommer det ofte nye elbiler på markedet med bedre rekkevidde.

Les artikkelen: Tåler elbilen at batteriet kjøres tomt?

Elbil som familiebil: Får jeg plass til barnevogn?

De første elbilene som kom til landet var små, lette og litt rare. De fleste vil huske Think, som var noe så sjelden som et norsk bilmerke produsert på Aurskog. Think var virkelig ingen familiebil hva størrelse angår. Etter hvert dukket flere modelltyper opp, men de var fortsatt nokså små.

En rekke elbiler plasserer seg i småbilklassen, der e-Golf, Nissan Leaf, Kia Soul og Opel Ampera-e står i spissen. Disse kan kalles familiebiler, men det er ikke mye plass til barnevogner og annet utstyr. Tesla Model S var først ute i segmentet familiebil med meget god bagasjeplass og 5 til 7 seter. Deretter kom Tesla Model X som er enda større.

Høsten 2018 står en lang rekke av de store bilprodusentene klare med sine familiemodeller. Audi e-tron og Jaguar I-Pace vil ha plass til både barna og svigermor. 

Elbil og hengerfeste. Funker det?

Tesla Model X kan trekke en henger på 2250 kg. Nå kommer også Jaguar I-pace med hengerfeste. Det samme får Audi E-tron og Mercedes-Benz EQC. 

Elbil om vinteren

Alle biler får forkortet rekkevidde på vinteren, både bensin-, diesel- og elbiler. Årsaken til det er først og fremst at det må mer energi til for å holde kupéen varm. For en bensinbil hentes den energien fra bensinen, i en elbil hentes den fra batteriet.

Likevel er det elbilenes rekkevidde på vinterstid som får mest oppmerksomhet. Årsaken til det er trolig at noen elbiler i utgangspunktet har en såpass begrenset rekkevidde at det økte energiforbruket vinterstid merkes bedre. Virkningsgraden for elbilens batteri går dessuten ned når batteriet er kaldt. Det gjør at man kan hente mindre energi ut fra batteriet.

Brann i elbil

Hvert år oppstår det brann i biler i Norge. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var det 610 branner i 2014, mens tall fra forsikringsselskapene viser at det brenner omtrent 3500 biler i året.

Les artikkelen: Er det trygt å sitte i elbilen når det lyner?

Ifølge DSB viser tester av brannfaren i elbil at batterier som knuses i en kollisjon kan føre til brann, mens ytre varmekilder vanskelig vil kunne starte brann i en elbil. DSB melder også at det ikke er brannfare i elbiler som lades med utstyr som er forskriftsmessig oppført.

Det har ved flere anledninger i norske medier blitt ytret frykt for brann i elbiler mens de lader, og særlig i parkeringsgarasjer. Så lenge man monterer et ladepunkt med en dedikert kurs, jordfeilbryter type b og en ladestasjon, er det ifølge DSB rimelig å anta at elbiler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en høyere risiko for brann sammenliknet med konvensjonelle biler. Fortum tilbyr hjemmeladestasjoner med installasjon og oppgradering av det elektriske anlegget i boligen din for lading av elbil.

− Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, har sjefsingeniør Jostein Grav i DSB uttalt i en artikkel på direktoratets nettsider.

Elbil i kollisjon: Er det sikkert?

I tester gjennomført for DSB har kollisjoner med elbil blitt simulert for å undersøke hvordan bilen tar fyr og brenner.

For å undersøke dette ble en elbil sluppet fra 20 meters høyde ned på en betongkloss. Etter syv minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. At elbiler skal eksplodere og ta fyr ved kollisjon, er med andre ord en myte.

DSB påpeker at en kollisjon med slik voldsom kraft dessuten er lite sannsynlig på veiene:

− I testen ble elbilen sluppet ned på en betongkloss. Et slikt scenario, med massive ødeleggelser som resultat, er imidlertid lite sannsynlig. Fordi elbilene har de samme deformasjonssonene som andre biler, vil for eksempel en frontkollisjon absorbere kollisjonsenergien før batteriet blir skadet, sier Grav.

Elbiler får dessuten svært gode skussmål i krasjtester. Teslas Model S og Model X har begge fått toppscore i sikkerhetstester som gjennomføres ved å se hva som skjer med bilene i en kollisjon. Noe av årsaken til dette er ifølge Tesla selv fordi bilene har et lavt tyngdepunkt, ettersom batteripakken er montert på undersiden av bilen.

Må batteriet på en elbil byttes?

Bekymringen for at elbilens batteri må byttes, ser ut til å være uberettiget. Moderne elbiler har nå vært på markedet i mange år, og det er ingenting som tyder på at det er behov for å bytte bilens batteri. 

Dersom det skulle oppstå en feil på batteriet, er det ikke nødvendig å bytte ut hele batteripakken.
Batteripakken er bygget opp av flere moduler, og dersom det skulle oppstå en feil med batteriet, kan enkeltmoduler byttes ut.

Skal du importere en brukt elbil fra en del av verden der det blir veldig varmt, for eksempel deler av det sørlige USA, lønner det seg å først forsikre seg om batteriet er i god stand.

Kan elbilen bli hacket eller få virus?

Elektronikk, data og internett er en så naturlig del av en hvilken som helst bils DNA at det naturlig nok også kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Mange biler kan styres via en app på telefonen din. Dette vil gjøre bilen mer sårbar for hacker-angrep. Likevel anses denne trusselen for å være minimal.

VG skrev denne artikkelen tilbake i 2016: Måtte stenge app: Nissan Leaf sårbare for hacking

Det er ingenting som tilsier at en elbil vil være mer utsatt for hacking enn en bil som bruker diesel eller bensin.

8. Jobb og elbil. Hvilke regler gjelder?

Kilometergodtgjørelsen for en 100 prosent eldrevet bil er for 2018 på 4,20 kroner per kilometer. Tilsvarende for diesel eller bensinbiler er 3,45 kroner.

Smartepenger.no har laget denne oversikten over gjeldende regelverk: Kjøregodtgjørelse.

Når du i tillegg lader bilen for lavere summer enn du fyller bensin eller diesel for, vil fortjenesten per kjørte kilometer være god per kjørte kilometer. I tillegg kommer de kronene du sparer i parkering og bomavgift.
Teknisk Ukeblad regnet i 2017 på kostnadene for bruk av elbil, og konkluderte med at det lønner seg, også dersom de skattemessige fordelene forsvinner.

Elbil er billigst, selv når fordeler forsvinner. Her kan du se regnestykkene.

9. Andres erfaringer med elbil

Elbileiere flest er opptatt av hva de sparer ved å kjøre elbil fremfor bensin- eller dieselbil. Mange deler av sine erfaringer på forumsidene til Elbilforeningen. Du finner også en rekke bloggere som skriver om elbilhold eller har videoblogg om samme tema.

Les artikkelen: 90 mil med elbil på tre dager. 

I Fortum har Stian Mathisen kjørt elbil siden 2015 og ført nøye regnskap over sitt bilhold. Det kan du lese mer om i denne artikkelen: Så mye brukte jeg på elbilen i 2017.

På denne siden har du oversikt over ulike elbilbloggere: Blogg om elbil.

"Elbilmannen" fra Askøy utenfor Bergen deler sine erfaringer på bloggen sin. Han har noen reisebeskrivelser der lading og etappeberegning er viet stor plass: Elbilmannen.

10. Bør jeg kjøpe elbil eller ikke?

Norske myndigheter har kommet med klare anbefalinger til bilkjøperne i Norge. De legger til rette for at den aldrende bilparken skal byttes ut med nyere, eldrevne biler i løpet av få år. Fortsatt tilfredsstiller ikke elbilen alle nordmenns krav til rekkevidde. Utviklingen av nye biltyper blir tilpasset flere ulike behov og går raskt. På sikt vil dette eliminere de vanligste utfordringene. Samtidig er batteriteknologi et felt som beveger seg raskt. Innen kort tid vil rekkeviddeangst være et utdødd begrep.

Les artikkelen: Hvorfor har elbilen så mange fordeler i Norge?

Selv om alt tyder på at elbil er riktig valg også for deg, bør du gjennomføre en behovsanalyse før du kjøper din første elbil. Mange velger en mykere overgang ved i første omgang å velge en ladbar hybrid.

Les artikkelen: 33 grunner til å velge elbil

Tilgang på lading er en forutsetning dersom du skal kjøre elbil. I de store byene er det ingen selvfølge at du kan montere en hjemmelader der du bor, og da må du kanskje belage deg på å bruke offentlige ladestasjoner. I borettslag og sameier foregår det nå en kraftig utbygging av ladestasjoner. Dette er en konsekvens av at myndighetene har åpnet for at du kan kreve tilrettelegging for elbillading der du vanligvis parkerer.

Les mer her: Elbileiere får styrket rett til lading i sameie og borettslag

Last ned gratis e-bok: Din guide til elbil Last ned nå

Bør jeg kjøpe eller lease elbil?

Elbiler har hittil vært mer kostbare å lease enn ordinære drivstoffbiler. Årsaken har hovedsakelig vært knyttet til forventet andrehåndsverdi. Det viser seg derimot at elbiler holder seg svært godt i bruktverdi. 2-3 år gamle biler omsettes med normalt eller lavere verditap, sammenlignet med drivstoffbiler.

Les mer om brukte elbiler her: Hva er bruktverdien på elbil?

Å vente med å kjøpe elbil i påvente av noe bedre er en dårlig strategi. Leasing gir forutsigbart bilhold, men vil ikke lønne seg på sikt. Du betaler ganske dyrt for å slippe å bekymre deg for verdifall.

«Leasing er litt om å binde renten på lånet. Du kan ikke forvente å tjene på det, men du får ro i sjela. Med så mye som skjer med tanke på teknologiutvikling er det kanskje hakket smartere å lease nå enn noen gang før. Det eliminerer usikkerheten, men du betaler for det. Ved leasing er det garantert at du taper penger. Den usikkerheten du føler på med hva bilen er verdt om tre år, den føler også forhandleren på. De tar betalt i form av økt leie eller høyere kontantinnskudd. Du må ikke tro at leasing er en gratis måte å unngå noe på. Enkelthet har sin pris», sier forbrukerøkonom Magne Gundersen som er programleder i Luksusfellen, til naf.no.

11. Anmeldelser av elbiler

Her er noen norske nettsteder der du finner anmeldelser av elbiler:

Kontakt meg om dette