LAST NED GRATIS E-BOK:
- Din guide til elbil

Norges bidrag til mer miljøvennlig transportsektor er betydelig på verdensbasis fordi mange land nå ser til oss og den sterke veksten i bruk av elbil. Incentiver som momsfritak, ingen engangsavgift og gratis eller redusert avgift på parkering, ferger og i bomringer har lykkes. En stadig større andel av nye biler som selges her i landet er elbiler eller ladbare hybridbiler. I denne eboken får du som ønsker å kjøpe elbil innsikt i temaer som:

  • Ulike typer elbil
  • Miljøfordelene
  • Økonomi, verditap, leasing
  • Rekkevidde og angst for ikke å nå frem
  • Lading og ulike systemer og priser
  • Elbiler og politikk
  • Ordbok for elbileiere

Vi håper du får glede av boken vi har skrevet.

Ebok Elbil - forside.png