Ladestasjon18 1920x500.jpg

Lading av elbil

Hvordan bør du lade elbilen og hva bør du egentlig vite om dette temaet? På denne siden vil vi guide deg til hvordan du bør lade elbilen din hjemme, på arbeidsplassen, i borettslaget eller underveis på reisen. I tillegg finner du nyttig informasjon om hva slags utstyr du trenger, hva slags ladere du bør velge, kostnader og hvordan du kan gjøre det enkelt å lade elbilen din når du trenger det.

Hjemmelader

Teknologi for lading av elbil

Hva slags teknologi for lading av elbil finnes på markedet i dag?

Det finnes i dag ulike ladestandarder for elbiler. Du kan lade bilen med vanlig husholdningsstøpsel fra en kontakt hjemme eller på jobben. Det går ganske sakte med rundt 2,3 kW i timen. Du kan montere en veggboks hjemme som gjør at ladingen går en del fortere, men det er først når du kommer til en hurtiglader at det går raskt. En hurtiglader kan lade batteriet på en gjennomsnittlig elbil til 80 prosent på en halvtime.

De ulike bilprodusentene bruker forskjellige ladeplugger i sine elbiler, og de fleste hurtigladestasjoner har nå ladeplugger som passer til alle elbiler. Ved Fortums ladestasjoner kan alle moderne elbiler lades.

Ladebegreper:

Vanlig stikkontakt (Schuko)

De fleste elbiler leveres med en kabel for lading fra vanlig stikkontakt som standard. Denne lademetoden går relativt sakte – rundt 2,3 kW i timen. Den er heller ikke beregnet for å levere høy strømstyrke over lang tid, og dårlig kontakt og smuss kan føre til varmgang. Derfor kalles ladekabler med stikkontakt for nødladere, og de skal ikke benyttes som fast ladeløsning.

Ladestandard Type 1

Mange asiatiske elbiler, som Kia Soul og eldre Nissan Leaf, har denne typen plugg i den enden av kabelen som plugges i bilen. Det er vanlig med ladekabler som har Type 1-støpsel i en ende og vanlig husholdningskontakt (schuko) eller Type 2-støpsel i andre enden. 

Type 1

Ladestandard Type 2

Type 2-kontakter er den nye standardkontakten for lading av elbil, og benyttes av alle europeiske elbilprodusenter. Den har større kapasitet for strømoverføring enn Type 1-kontakter. Volkswagen eGolf, BMW i3 og Tesla er eksempler på biler med Type 2-kontakt. Med Type 2 kan du lade med langt høyere effekt enn Type 1 og Schuko.

Elbiler med Type 1-kontakt kan også benytte ladestasjoner med Type 2-kontakt, så lenge man har en ladekabel som har Type 1 i den ene enden som plugges inn i bilen og Type 2 i den enden som plugges i ladestasjonen. 

Type 2

Ladestandard CHAdeMO

Opprinnelig en japansk ladestandard, som nå også Peugeot, Citroen og Kia bruker på sine elbiler. Brukes i dag av Citroen C-Zero, Citroen Berlingo, Kia Soul, Nissan Leaf, Nissan e-NV200, Mitsubishi i-Miev, Peugeot Partner og Peugeot iOn. I tillegg kan Tesla bruke denne med hjelp av en overgang, selv om ladingen da går saktere enn med Teslas egen Superlader. CHAdeMO kan lade opp til 63 kW i timen.

Ladestandard Combo/CCS

Combo/ CCS er som navnet sier en kombinasjonsløsning og denne lade-standarden er utviklet av amerikanske og europeiske bilprodusenter, og tilfredsstiller flere brukere. Når du bruker en hurtiglader, bruker pluggen begge portene. Den ene delen (med tre pinner) kommuniserer med bilen, mens den andre transporterer strømmen. Combo/CCS brukes i dag av blant annet BMW i3, Hyundai Ioniq, Opel Ampera-e, VW e-Golf og VW e-UP. Denne kan teoretisk gi 100 kW i timen, men i praksis er det snakk om 50 kW i timen på offentlige ladeplasser.

Les også Fortum sin bloggartikkel om ladekabler for elbil

Vedlikehold av ladeutstyret til elbilen

Ladeutstyret i elbilen trenger jevnlig vedlikehold og både de tekniske komponentene samt programvare bør oppdateres ved behov. Her er noen gode tips:

  • Les igjennom og følg produsentens anvisninger om vedlikehold.
  • Sjekk ladekabel, plugger og kontakter jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.
  • Blir pluggen (støpselet) unormalt varmt under bruk, må både plugg og kontakt sjekkes for feil. Se etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart, må de ikke brukes.
  • Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.

Se også Falcks 10 nyttige tips om vedlikehold av din elbil

Fremtidens ladere

Neste generasjons elbiler har ladeteknologi som gir lengre rekkevidde og raskere ladetid. Fortum Charge & Drive og 7-Eleven har åpnet de første lynladestasjonene i Norge som kan lade neste generasjons elbiler med full effekt, og de kan tilby hele 25 mil rekkevidde på 10 minutter. Mens dagens hurtigladestasjoner tilbyr 50 kilowatt effekt, vil de nye lynladestasjonene kunne tilby opp til 350 kilowatt. Også dagens elbiler som er begrenset til hurtiglading med 50 kilowatt, kan lade på de nye lynladestasjonene, men de er ikke laget for å kunne utnytte full effekt fra disse ladestasjonene.

Les artikkelen: Kan trådløs lading kurere rekkeviddeangst?

I tillegg vil løsninger for trådløs lading for elbiler (WEVC) snart lanseres på markedet. I stedet for å måtte dra ut ladekabelen og plugge den i, skal man plassere bilen over en «ladeplate» på bakken i garasjen eller på parkeringsplassen, og aktivere ladingen som en slags elektromagnetisk induksjon. Denne løsningen er foreløpig svært kostbar og ligger noen år fram i tid.

Se hva Fortum sier om fremtidens ladere


Ladestasjon

Lading og sikkerhet

Med elbilenes inntog i Norge, øker også behovet for ladesteder. Bilene skal lades både hjemme, på jobb og ute på reise. Hvilken betydning har dette for elsikkerheten?

Ladeutstyr til elbiler representerer en ny belastning for våre elektriske anlegg. For at lading av elbiler skal foregå på en trygg og sikker måte, er det viktig med noen forhåndsregler. Her får du noen enkle råd om trygg lading av elbil.

Er stikkontakt farlig?

Det er fortsatt mange som lader elbilen fra vanlig stikkontakt med ladekabelen som følger med som standard. Hvis du bruker en godkjent stikkontakt for elbil, bør du også ha en krok ved siden av for å henge opp ladekabelen så den ikke henger løst og belaster stikkontakten unødvendig.

Ulemper ved bruk av vanlig stikkontakt:

  • Lav effekt, det tar lang tid å lade.
  • Kan være brannfarlig hvis ikke anlegget er tilpasset bruken.
  • Mye potensiell feilbruk som sliter på kontakten og kan være brannfarlig.

Se også hva NAF sier om landing via stikkontakt

Lading av elbiler innendørs

Statistikken viser at elbiler brenner langt sjeldnere enn bensin- og dieselbiler, uansett om de lader eller ikke. Likevel er det mange som fortsatt tror at lading ev elbil innendørs utgjør en sikkerhetsrisiko.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastslår at det ikke er noen grunn til å forby lading av elbil innendørs eller i fellesgarasjer. DSB støtter tvert imot innføring av elbiler og ønsker å bidra til gode løsninger for lading.

Se hva Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier om hvor brannfarlig en elbil er

Er det farlig å lade elbil i regn?

Det er ikke farlig å lade bilen i regnvær hvis du har et riktig dimensjonert el-anlegg med en egen kurs for ladeenheten eller tilpasset ladestasjon. Hvis du ikke har en tilrettelagt og godkjent løsning, kan dette være brannfarlig.

Lading i borettslag

Lading av elbil i borettslag og sameier

Bør borettslaget installere ladestasjoner?

Felles ladestasjoner i borettslag og sameier kan by på utfordringer siden lading av flere biler samtidig kan føre til ekstra høy belastning på elanlegget, og mange borettslag eller sameier har gamle og utdaterte anlegg.  Det finnes smarte systemer for såkalt laststyring som hindrer at anlegget overbelastes når flere skal lade samtidig.

Hvis ikke alle i et borettslag eller sameie vil ta kostnaden med en ladestasjon med én gang, finnes det gode mellomløsninger. Det kan settes opp skinner med ferdig opplegg og så kan elektrikeren sette inn ladestasjoner etter behov.

Tips til etablering av ladestasjon

  • Sjekk eksisterende anlegg. Ta kontakt med en lokal el-installatør og få en vurdering av eksisterende el-anlegg og beskrivelse av hva som må utføres av arbeid. Lag en kravspesifikasjon og be om pristilbud.
  • Det er opp til boligselskapet selv å bestemme om brukerne skal betale for etablering og drift av ladeplasser, eller om det skal inngå i fellesutgiftene.

Kan jeg lade elbilen i mitt borettslag?

Regelverket fra Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) for lading av elbiler, gjelder også for borettslag og andre med felles garasjeanlegg. Du kan oppgradere enkeltplasser, men det anbefales at det gjennomføres oppgraderinger samlet. Det får ned kostnadene på enkeltplassene og det er lurt å tilrettelegge felles strømstyringssystemer. Det er viktig å huske at det ikke er lov å lade med vanlig stikkontakt i et garasjeanlegg.

Har du elbil og vil unngå unødvendig bråk, er det lurt å ikke ta seg til rette med å lade gratis på fellesskapets bekostning. Ta kontakt med styret ditt og legg frem forslag om hva du skal betale for lading av din elbil.

 Hvilke regler gjelder for lading av elbil i borettslag og sameier?

Fra 1. januar 2018 tråde det i kraft nye regler for lading av elbiler i sameier. En seksjonseier har nå rett til å etablere ladepunkt på den parkeringsplassen han eller hun disponerer. Alternativt kan ladepunkter etableres på annen del av fellesområdet slik at det er tilgjengelig for flere. Beslutningen krever at styret samtykker, og samtykke kan bare nektes hvis det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan være kapasitetsbegrensninger i strømnettet. Det forventes at en tilsvarende regel blir innført i borettslag.

Slik kan du fordele kostnadene ved å montere ladestasjoner i boligsameiet

Det er boligsameiet som bestemmer om brukerne skal betale for etablering og drift av ladeplasser, eller om det skal inngå i fellesutgiftene. Dette bør avklares med styret og på generalforsamlingen. Det er positivt for hele sameiet at det tilrettelegges ladeplasser og gode parkeringsmuligheter for beboerne for dette kan øke verdien av boligene på sikt.

Lade elbil på jobben

Lading av elbil på arbeidsplassen

Hvordan overbevise sjefen om å skaffe lademuligheter på arbeidsplassen

Stadig flere kjører elbil til og fra jobb, og etterspørselen for lademuligheter på arbeidsplassen øker raskt. For arbeidsgiver er det positivt å tilrettelegge for ny teknologi og miljøvennlige alternativer som løser logistikkutfordringer til de ansatte. Dette styrker både omdømme og de ansattes tilfredshet, og smarte løsninger skaper også mer attraktive arbeidsplasser.

Får du fordelsbeskatning av å lade elbil på jobben?

Parkeringsplasser på arbeidsplassen er ikke skattepliktig for den ansatte og skal ikke innrapporteres. Dette gjelder når arbeidsgiver stiller eide eller leide plasser til disposisjon for de ansatte, og dette gjelder også ladestasjoner for elbiler.

I de tilfeller der arbeidsgiver refunderer arbeidstakerens kostnader til parkering, vil dette være skattepliktig for den ansatte.

 Fri parkering og lading på arbeidsplassen 

Taper arbeidsgiver penger på at ansatte må stoppe underveis for å lade?

Det er tilrettelagt et stort nettverk av ladestasjoner i Norge og det er enkelt å lade elbilen underveis ved behov. Å hurtiglade bilen tar lengre tid enn å fylle en bensintank, men det er et bærekraftig og miljøvennlig valg som bør telle mer enn tapt arbeidstid. Ved å tilrettelegge for egne ladestasjoner på arbeidsplassen, minimeres behovet for ladebehov underveis.

Det er en høyere kjøregodtgjørelse for bruk av elbil for yrkeskjøring. Elbil har en egen sats på 4,20 kroner per km, som er høyere enn for vanlige biler. Det er bare rene (batteridrevne) elbiler som får denne satsen, hybridbiler får det ikke.

Fortum ladestasjon

Lade elbil underveis

Hva koster det å hurtiglade bilen på en ladestasjon?

De ulike leverandørene har ulik prissetting for hurtiglading i Norge, og det koster i snitt 2,50 kroner per minutt. Det er også dette det koster å lade bilen ved en av Fortums mange Charge & Drive-ladestasjoner når ladingen aktiveres med ladebrikke eller app. Lading ved mellomraske ladestasjoner, som gir en effekt på inntil 22kW, er billigere.

Se Elbilforeningens oversikt over ladepriser hos de ulike leverandørene her

Hvor lang tid tar det å lade opp elbilen når jeg er på farten?

En hovedregel er at jo høyere effekt (kW), jo raskere lades bilen opp. Hvor fort bilen lades opp avhenger av hvilken elbil du har, og hvor mye strøm du har på batteriet. Ulike biler tillater ulike effekter avhengig av batteriets komponenter og spenning. Ved hurtigladestasjoner er det vanlig å bare fylle opp det man trenger, og som regel behøver man ikke å fylle helt opp. Det er billigere og bedre å gjøre to kortere stopp, enn å lade over 80-90 prosent for å komme frem. Dette fordi bilene reduserer ladeeffekten fra ca 70-90 prosent avhengig av modell. Et lurt tips her er å finne ladekurven til nettopp din bil. Dette kan spare deg for tid og penger.

Les artikkelen: Derfor lader elbilen din tregere i vinterkulda

Ved en hurtigladestasjon som gir 50 kilowatt (kW) effekt, vil det ta ca 20-30 minutter å lade opp en vanlig elbil fra 20 - 80 %. Er det vinter og batteriet er kaldt, kan det ta lengre tid. Derfor lønner det seg alltid å kjøre en stund for å bygge opp varme i batteriet før du hurtiglader. Velg gjerne en bil med batterivarmer, så lader du mye fortere på vinteren. På sommeren er utfordringen omvendt. Elbiler med batterikjøling lader langt raskere på varme dager. Dette er et viktig punkt dersom du kjører mye på motorvei og har behov for flere stopp innom hurtigladere på samme tur. 

Les artikkelen: Watt? Må jeg betale per minutt for elbillading?

Hvordan bruker jeg hurtigladestasjonene når jeg skal lade elbil underveis?

Hurtigladestasjoner er elbilens svar på bensinstasjoner. Det er flere tusen hurtigladestasjoner i Norge som drives av ulike operatører med ulike priser og betalingssystemer. For å betale for lading kan du tegne abonnement, bruke ladebrikker, mobilapp eller SMS.

Les Fortums praktiske tips for hvordan du lader en elbil

Se også Elbilforeningens oversikt over ladepriser og betalingssystemer hos de ulike leverandørene her

Slik kjører du taktisk på langtur

Skal du på langtur med elbil, er det lurt å planlegge lading på forhånd og sjekke tilgjengelighet før du legger avgårde. Legg opp kjøreruter dag for dag, og beregn ladebehovet etter det. Det finnes også apper gir deg beskjed om neste ladestasjon og om den er ledig. For å være på den sikre siden, bør du alltid ha med en type 2 ladekabel når du er på reise.

Se NAFs ladevettregler for elbil og hvordan du bør planlegge reisen

Les også gode tips for lading av elbil på vinteren

Les også gode tips for lading av elbil i sommerferien

Les også Fortums gode tips for hva du kan gjøre i ladepausen

Ladeplass eller parkeringsplass?

Det er mange ladeplasser som også er parkeringsplasser, men som elbileier det er viktig å vise hensyn. Du bør ikke oppta ladeplass dersom du ikke har behov for påfyll og det står andre og venter. Ladevettreglene er enkle huskeregler for deg som kjører elbil og de gir deg gode råd for hva du bør tenke på når du kjører, hvilke hensyn du bør ta på veien og når du parkerer.

Ladevettreglene

Ladekartet til Fortum

Charge & Drives ladekart for elbil gjør det enkelt for deg å finne fram til nærmeste ladestasjon, uansett hvor du er i Norden. Likk på linken under og finn din nærmeste ladestasjon eller planlegg reisen. 

Finn ladestasjoner

Ladebonus

Valg av ladeløsning og leverandør

Strømavtalen Ladebonus

Det finnes som sagt ulike leverandører med ulike priser og betalingssystemer for lading av elbil. Med Fortum kan du enkelt samle strømforbruk i boligen, nettleie og ladeforbruk på en felles faktura. Med strømavtalen Ladebonus kjøper du fornybar strøm til boligen til en rimelig pris og får 15 prosent rabatt på lading ved Fortum Charge & Drives ladestasjoner. I tillegg bidrar du til Fortums videre arbeid med å utvikle og utvide ladenettverket for elbiler i Norge. Med Ladebonus får du fornybar energi til både bil og bolig som er opprinnelsesgarantert fra vannkraft og vindkraft.

Les mer om strømavtalen Ladebonus

Kontakt meg om lading av min elbil